Una necessitat social cada dia més urgent

Fundació Jaume Batlle Bigas. Entitat de Suport Social.

Una forma jurídica de protegir aquestes persones per a què no pugin ser víctimes d'abusos, expolis, estafes i/o maltractaments. Per a evitar que morin soles, ignorades per tothom.

La Fundació Jaume Batlle Bigas
  • Respecte a la persona assistida vetllant per la seva màxima autonomia i desenvolupament de les seves capacitats:
  • Tractament personalitzat amb el suport de familiars, si en té i pot ser beneficiós per a ella.
  • Coordinació amb serveis, entitats i administracions involucrades en la seva vida.
  • Eficàcia i Eficiència en la presa de decisions i en l’execució de les accions que se’n derivin.
  • Confidencialitat de les dades personals i dels seus familiars.
  • Transparència en la gestió de l’entitat i dels càrrecs exercits.
  • Professionalitat i fidelització del personal de la Fundació.
Constitució

Constitució

La constitució de la Fundació va culminar el setembre de 2003 amb la seva inscripció en el registre d'Entitats d'Iniciativa Social i en el Servei de Tuteles, havent estat inscrita prèviament al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el març de 2003.

El Patronat

El Patronat

El patronat està format per tres fills d'en Jaume Batlle Bigas i els seus cònjuges i compta amb un equip assessor en els àmbits jurídic, fiscal i financer.

Càrrecs exercits

Càrrecs exercits

A finals de l'any 2021 la Fundació exercia 123 càrrecs i comptant del primer acceptat el gener de 2004, la xifra de càrrecs exercits supera els 300.

Jaume Batlle

En Jaume Batlle Bigas, de qui pren el nom aquesta Fundació, va néixer el 30 d'octubre de 1911 al barri barceloní del Poblenou al qual va estar vinculat tota la seva vida. Va ser aparellador i membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya fins a l'esclat de la guerra civil durant la qual fou detingut i confinat en un camp de concentració.

El 1940 es va casar amb Maria Albes Amorós i van tenir set fills. També es va fer càrrec del negoci familiar en el ram de la construcció.

Amb la dedicació a l'assistència de persones que tenen modificada la seva capacitat...

Animat pel Concili Vaticà II va sintonitzar amb l'equip de sacerdots joves destinats al Poblenou i molt especialment amb Mn. Pere Relats que va lliurar la seva vida als pobres i marginats. És en aquesta línia que l'any 1974 es crea l'Associació Pere Relats per a Ancians dedicada a l'acolliment en petites residències de persones grans soles i desvalgudes i de la qual ell n'és el principal impulsor i president fins a la seva mort el dia 22 de setembre de 1990.

Amb la dedicació a l'assistència de persones que tenen modificada la seva capacitat, la Fundació Jaume Batlle Bigas vol mantenir viva la seva memòria i continuar la seva tasca en favor d'un dels sectors més desprotegits de la societat.

...es vol mantenir viva la seva memòria

La nostra tasca

Com exerceix la seva tasca la Fundació

En l’àmbit social l'exerceix un equip format per treballadores socials, educadores i integradores socials i auxiliars que té cura permanent de tot el que la persona assistida pugui necessitar, tant a nivell material (residència, alimentació, vestuari, higiene, etc.) com de valors intangibles (companyia, conversa, passeig, etc.). Aquest equip també té cura de l'àmbit sanitari que comporta vetllar pel seu estat de salut acompanyant-los a les visites mèdiques i fent-se càrrec dels ingressos hospitalaris i del seu seguiment fins el moment de l'alta.

En l’àmbit econòmico-patrimonial l'exerceix l'equip d'administració i consisteix en mantenir al dia la seva comptabilitat, senzilla o complexa, que comença amb la presentació al jutjat corresponent d'un inventari inicial de béns, continua amb una rendició de comptes anual i acaba amb la rendició final en el moment de la finalització del càrrec.

A l’àmbit jurídic li correspon vehicular tota la documentació que s'ha de presentar als jutjats i representar la persona assistida en qualsevol procés jurídic.

Treballant junts

La tasca que comporta l’exercici d’un càrrec és sempre interdisciplinar ja que en ella hi intervenen directius i professionals dels àmbits social, econòmico-patrimonial i jurídic que integren els seus coneixements en la presa de decisions sobre totes les qüestions relatives a les persones assistides.

Al costat del Patronat i l’equip professional, la Fundació compta amb un Consell Assessor integrat per persones identificades amb l’objectiu fundacional i expertes en diversos sectors que ajuden el Patronat de manera desinteressada. Els seus consells no són vinculants.

L’equip professional està integrat per: gerència, membres de l’àrea social i membres de l’àrea económico-patrimonial. L’àrea jurídica està externalitzada en un acreditat bufet de la ciutat de Barcelona.

Equip professional

Subscriu-te a la nostra newsletter

Accepto rebre informació amb finalitats de publicitat, prospecció comercial i estadístiques
Activitats

Últimes activitats

Més enllà de les nostres tasques d'assistència, també realitzem altres activitats complementàries.

Altres serveis

Més enllà de les nostres tasques d'assistència, també realitzem altres activitats complementàries

ASSESSORAMENT: El personal de les diferents àrees de la Fundació fan també una important tasca d’assessorament a persones i famílies que están considerant la possibilitat i/o conveniència d’iniciar un procés d’incapacitació i que hi acudeixen adreçades per persones que coneixen la tasca de la Fundació.

DIVULGACIÓ: Sovint membres de l’equip directiu de la Fundació són invitats a fer sessions divulgatives de les figures jurídiques de suport i de tot el que signifiquen, tant per a la persona pressumptament incapaç com per al seu entorn familiar, a col·lectius interessats en conèixer-ho.

Aquestes sessions es basen, lògicament, en els seus fonaments jurídics però s’exemplifiquen amb casos concrets que sempre resulten més il·lustratius.

Col·labora amb nosaltres

Dóna'ns el teu suport

Amb la teva aportació podran:
Gaudir de més visites dels nostres professionals de l’àrea social.
Gaudir de més temps de companyia quan estiguin hospitalitzats.
Gaudir, els més autònoms, de colònies d’estiu.
Tenir cobertes les necessitats bàsiques els que no tenen prou recursos.
Celebrar, amb companyia, els seus aniversaris i les festes més importants.

Amb el suport de:

22@ Network BCN
Generalitat, Departament de treball
Fàbrega Advocats
The Nando and Elsa Peretti Foundation
Obra Social La Caixa
Centre Moral i Cultural de Poble Nou

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol petició, proposta o suggeriment, si us plau envieu-nos un email i us respondrem ben aviat.

Accepto rebre informació amb finalitats de publicitat, prospecció comercial i estadístiques
x
Aquest lloc web utilitza galetes de tercers exclusivament per recollir dades analítiques. Si continua navegant o tanca aquest avís, acceptarà el seu ús.