Desgravacions fiscals

Important! Els donatius desgraven.

Des de l’1 de gener de 2015, en la Llei 49/2002, coneguda com a Llei de Mecenatge, va quedar establert el règim de desgravacions fiscals per als donatius fets tant per persones físiques com per a persones jurídiques d’acord amb el quadre següent:

Fer un donatiu